Hoe motiveer je Generatie Z medewerkers op de winkelvloer?

Hoe motiveer je Generatie Z medewerkers op de winkelvloer?

Nu Generatie Z in toenemende mate de arbeidsmarkt betreedt, staan werkgevers voor een nieuwe uitdaging als het gaat om het motiveren en betrekken van deze jonge generatie, met andere verwachtingen dan hun voorgangers.

Generatie Z – oftewel “Gen Z” – is een groep die veel waarde hecht aan authenticiteit, flexibiliteit en doelgerichtheid in hun werk. Dit verwachten zij ook van hun werkgevers. Werkgevers die dit niet kunnen bieden, zullen in de toekomst moeite hebben met het vinden en behouden van winkelpersoneel.

Maar wat motiveert Gen Z precies op de werkvloer? Dit artikel probeert deze vraag te beantwoorden. We zullen praktische strategieën bespreken die Retail managers kunnen gebruiken om deze medewerkers op de werkvloer te motiveren om zo een meer betrokken, productief en tevreden personeelsbestand te bevorderen.

Wie is “Gen Z”?

Gen Z is het deel van de bevolking dat geboren is tussen 1997 en 2012. Het is de nieuwste generatie op de werkvloer en ze staan bekend om hun technische kennis, ondernemersgeest en verlangen naar een goede balans tussen werk en privéleven. Daarnaast zijn ze ook de meest diverse generatie.

Een ander bepalend kenmerk van Gen Z is hun zoektocht naar authenticiteit. Ze willen graag werken voor bedrijven die transparant, ethisch en maatschappelijk betrokken zijn. Ze hechten waarde aan diversiteit en inclusie en verwachten van hun werkgevers hetzelfde.

Daarnaast willen ze dat hun werk een doel heeft dat verder gaat dan alleen de kost verdienen: ze willen het gevoel hebben dat ze een verschil maken in de wereld en/of ze streven een zinvolle carrière na.

Uitdagingen bij het motiveren van Gen Z-medewerkers

Het motiveren van Gen Z-medewerkers kan om de volgende redenen een uitdaging zijn.

  • Ze switchen vaker van baan dan vorige generaties en zijn misschien niet zo toegewijd aan hun huidige baan als  de millennials en boomers.
  • Salaris is belangrijk voor deze generatie – maar de balans tussen werk en privéleven is voor veel Gen Z’ers prioriteit. Daarom hebben traditionele incentives zoals promoties en salarisverhogingen mogelijk minder effect. Zo is te lezen in het rapport ‘Welcome to Generation Z’ opgemaakt door Deloitte. Aan de andere kant verwachten ze van werkgevers wel extraatjes en voordelen, zoals flexibele werkregelingen.
  • Hun streven naar zinvol werk in combinatie met een kortere concentratieboog zorgt er ook voor dat ze hun interesse in werk sneller verliezen dan eerdere generaties. Gen Z is opgegroeid met smartphones en sociale media zoals TikTok. Die een snelle consumptie van hapklare stukjes informatie aanmoedigen evenals constante stimulatie en onmiddellijke bevrediging. Daardoor raken ze snel verveeld als hun werk niet boeiend is.
  • Het rapport van Deloitte bespreekt ook dat, ondanks de stereotypen die al over Gen Z bestaan, deze personen zich niet in een hokje laten plaatsen en een zekere mate van individualiteit in hun werkende leven verwachten.

Laten we met deze uitdagingen in het achterhoofd eens kijken hoe we Gen Z-medewerkers kunnen motiveren en het personeelsverloop kunnen verminderen.

 Tips om Gen Z-medewerkers te motiveren

 Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Zoals gezegd wordt Gen Z gemotiveerd door werk dat een doel heeft en verder gaat dan alleen geld verdienen. Een antwoord daarop is zinvolle kansen te creëren, zoals opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden die medewerkers helpen om uit te blinken in hun rol en om hen voor te bereiden op de toekomst.

Bied kansen die aansluiten op hun waarden
Kies opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden die aansluiten bij de interesses en waarden van Gen Z. Dit kan moeilijk lijken als hun rol uit repetitieve taken bestaat, maar het is mogelijk.

Als een medewerker bijvoorbeeld veel waarde hecht aan duurzaamheid, kan hij of zij gemotiveerd worden door de kans te krijgen meer te leren over de milieuvriendelijke producten en productieprocessen die het bedrijf gebruikt. Deze kennis kan hen een betere basis bieden om dergelijke kwesties met klanten te bespreken, waardoor de reputatie van het merk als duurzaam bedrijf verder wordt bevorderd.

Andere mogelijkheden zijn deelname aan recycling projecten of liefdadigheidsactiviteiten die verband houden met het bedrijf, maar ook vrijwilligerswerk.

Aantonen dat het bedrijf ook geïnteresseerd is in kwesties die belangrijk zijn voor Gen Z, kan hun werk meer betekenis geven. Medewerkers zijn dan niet alleen vakken aan het vullen of kassadiensten aan het draaien – ze dragen bij aan iets zinvols.

Het is daarnaast ook belangrijk om medewerkers eraan te herinneren waarom hun werk ertoe doet. Zelfs de meest eenvoudige of repetitieve rollen maken een verschil – een supermarktmedewerker zorgt er bijvoorbeeld voor dat honderdduizenden omwonenden ‘s avonds eten op tafel kunnen zetten. Door hen hier regelmatig aan te herinneren, verhoog je het moreel.

Bied ook niet-lineaire loopbaantrajecten aan
Generatie Z is niet geïnteresseerd in een stapsgewijze klim op de carrièreladder, dus is het belangrijk om deze medewerkers ook mogelijkheden te bieden die hun eigen afdeling overstijgen. Iemand die net begint, heeft vaak niet de ambitie om meteen afdelings- of filiaalmanager te worden en is misschien ook niet geïnteresseerd in sales. Deze persoon kan echter uitblinken in operationele rollen.

Om medewerkers gemotiveerd te houden in hun huidige functies, moeten ze inzien dat hun werkgever zich bewust is dat medewerkers van gedachten veranderen of een andere weg willen bewandelen, en dat ze deze keuzes respecteren.

Geef medewerkers daarnaast opleidingsmogelijkheden waarmee ze meerdere vaardigheden kunnen ontwikkelen die nuttig zijn voor verschillende rollen.

Mentorschap en coaching
Een andere mogelijkheid is om mentorschap of coaching aan te bieden. Jonge medewerkers kunnen veel opsteken van begeleiding en ondersteuning door een meer ervaren collega. Hierdoor voelen zij zich meer gewaardeerd door het bedrijf.

 Bied flexibele planning

Gen Z-medewerkers waarderen flexibiliteit in hun roosters en verwachten dit ook. De retail werkt met werkuren buiten kantoortijden, waarbij medewerkers in het weekend of ‘s avonds moeten werken. Het is veel aantrekkelijker om het rooster te roteren, zodat niet altijd dezelfde mensen in het weekend hoeven te werken.

Zelfs als een medewerker één op de vier weekenden per maand vrij heeft, kan dat al een wereld van verschil maken en voorkomen dat hij of zij elders op zoek gaat naar een betere balans tussen werk en privé.

Er bestaan WFM-oplossingen met een Employee Self-Service-app waarmee medewerkers hun diensten zelf kunnen inplannen en wijzigen.

 Maak slim gebruik van technologie

Gen Z is vertrouwd met de nieuwste technologieën en is gewend om deze altijd binnen handbereik te hebben om hun leven gemakkelijker te maken. Als gevolg hiervan waarderen ze tools zoals mobiele apps die hun werk vereenvoudigen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een mobiele app om belangrijke informatie en bronnen met betrekking tot hun rol te vinden.

Technologie kan ook worden gebruikt voor trainingen in de vorm van video’s, podcasts of interactieve cursussen met gamification-elementen.

Er kan ook een mobiele app worden gebruikt als systeem voor het bijhouden van prestaties en feedback dat personeel stimuleert door middel van beloningen. Ook hierbij kan gamification worden gebruikt om dingen leuker en interactiever te maken, zoals een puntensysteem waarbij medewerkers worden beloond voor het afronden van bepaalde taken of het bereiken van bepaalde mijlpalen of verkoopdoelen.

Je kunt hun leven ook makkelijker maken met technologie zoals onze MANUS WFM software. Hiermee houden medewerkers in een handomdraai hun gewerkte uren bij en verlof aanvragen – allemaal met behulp van een moderne, gestroomlijnde gebruikersinterface.

 Creëer een positieve werkcultuur

Het kweken van een positieve werkcultuur is cruciaal om Gen Z aan je bedrijf te binden. Bied mogelijkheden voor feedback en samenwerking aan, zorg voor diversiteit en inclusie en creëer een gevoel van gemeenschap en verbondenheid. Gen Z-medewerkers willen het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van iets dat groter is dan zijzelf, en een positieve werkcultuur kan dat gevoel van verbondenheid bevorderen.

Welzijnsinitiatieven spelen hier ook een rol, waaronder ondersteuning voor mentale gezondheid en algemeen welzijn, het verstrekken van gezonde maaltijden, enzovoorts. Hier hoort ook een anti-pestbeleid bij, maatregelen tegen schadelijke sociale dynamiek en ouderwetse managementstijlen. Micromanagement is geen goede match met Gen Z, omdat dit wantrouwen uitstraalt – wat niet populair is bij een generatie die authenticiteit en transparantie hoog in het vaandel heeft.

De rol van communicatie bij een positieve werkcultuur
Transparantie en open communicatie zijn belangrijk in een omgeving van tevreden en optimaal presterende medewerkers. Iedereen moet zich op zijn gemak kunnen voelen om zorgen te uiten of feedback te geven.

Hoewel het misschien niet gemakkelijk is om alle medewerkers een stem te geven in een grote organisatie, zal het doorvoeren van ondersteunende processen en systemen een groot verschil maken op het gebied van de werkcultuur. Want wie wil er niet voor een bedrijf werken dat je het gevoel geeft dat je een gelijkwaardige/gewaardeerde bijdrager bent?

Neurodiversiteit
Neurodiversiteit wordt vaak over het hoofd gezien. Elke grote organisatie die een positieve werkplek wil stimuleren, moet hier rekening mee houden. Naarmate Gen Z opgroeit, is het algemene bewustzijn over ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder), het autismespectrumstoornis (ASS) en andere neurologische verschillen opmerkelijk gegroeid. Toch slagen veel organisaties er nog niet in om hun personeel over dergelijke onderwerpen te trainen.

Aangezien 20% van de bevolking neurodivers is – en dit aantal toeneemt – is het belangrijk voor werkgevers om hen niet alleen te erkennen, maar ook om te beseffen dat ze een aanwinst kunnen zijn voor het personeelsbestand.

Hoewel de wet in veel regio’s werkgevers reeds verplicht om dergelijke medewerkers redelijke aanpassingen te bieden, betekent dit niet dat werkgevers hun behoeften echt begrijpen. Het is dan ook nuttig om het management op te leiden zodat deze medewerkers zich begrepen voelen.

Ook nu komt het neer op flexibiliteit – zowel in werkafspraken als in managementstijlen. Open communicatie is de sleutel om ervoor te zorgen dat niemand in stilte hoeft te lijden onder moeilijke werkomstandigheden.

 Geef feedback en erkenning

Gen Z hecht niet alleen waarde aan de mogelijkheid om feedback te geven, maar ook om deze te ontvangen. Organisaties moeten daarom proberen regelmatig feedback te geven, bijvoorbeeld tijdens functioneringsgesprekken.

Positieve feedback speelt ook een grote rol. Een “goed gedaan” of “bedankt voor je inzet vandaag” maakt al een enorm verschil. Want wat motiveert Gen Z op het werk meer dan de wetenschap dat hun werk betekenis en waarde heeft? Niet veel. Ze willen weten hoe ze presteren in hun rol, ze willen het gevoel hebben dat hun meningen en ideeën worden gewaardeerd, en ze willen dat hun werk een verschil maakt.

In het kort

De komst van Gen Z op de arbeidsmarkt brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Deze generatie is uniek en verwacht meer van hun werkgevers dan voorgangers. Denk hierbij aan verwachtingen over flexibiliteit, balans tussen werk en privéleven en voldoening in hun werk, evenals verwachtingen om te worden behandeld als een mens wiens behoeften worden gerespecteerd. Deze waarden vinden ze belangrijk en ze zoeken werkgevers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Veel organisaties zetten al stappen in de goede richting bij het ontdekken hoe ze Gen Z-medewerkers kunnen motiveren, door nieuwe leermethoden te gebruiken en flexibelere werkafspraken te maken.
Andere te nemen stappen zijn het aanbieden van professionele ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder niet-lineaire loopbaantrajecten (incl. opleiding) en het creatief inzetten van technologie.

MANUS is de meest ervaren WFM-leverancier van Europa. Wil je personeelsprocessen verbeteren, inclusief payroll- en aanwezigheidsbeheer, neem dan contact met ons op.

LAATSTE NIEUWS

Blijf op de hoogte

Ontvang trends, tips, software-updates & andere nieuwtjes rechtstreeks in je inbox