Privacybeleid

Het is voor MANUS SOFTWARE EUROPE B.V. (MSE) van groot belang dat persoonlijke gegevens zeer zorgvuldig worden behandeld. MSE verwerkt en beschermt daarom persoonlijke gegevens met grote zorg. MSE voldoet aan de vereisten van de privacywetgeving (GDPR). Dit betekent dat MSE:

  • duidelijk aangeefts voor welk doel persoonlijke gegevens worden opgeslagen;
  • beperkt het verzamelen van persoonlijke gegevens tot alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn geregistreerd;
  • zal uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit nodig is voor het proces waarvoor uw werkgever de MANUS+ software gebruikt;
  • neemt passende veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens;
  • biedt u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens op verzoek in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die MSE opslaat en bewaart en die nodig zijn voor een goede werking van de software, zijn:

Vereiste persoonlijke gegevens

Unieke identificatie:
naam, BSN, salarisidentificatienummer, geboortedatum, klokkaartnummer, personeelsnummer;

Contractgegevens:
alle (voormalige) werknemersgegevens met betrekking tot de arbeidsrelatie, die vereist zijn op basis van wet-en regelgeving, of processen die vereist zijn voor berekening, geschiedenis en documentatie;

Communicatie:
e-mailadres, adres en telefoonnummer voor autorisatie en wettelijke verplichtingen.

Berekening en procesgegevens

Werkuren:
klokgegevens, (gecorrigeerde) werktijden en pauzes;

Afwezigheid:
vakantie of bijzonder verlof, ziekte (alleen informatie toegestaan door GDPR), ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, onbetaald verlof;

Saldi:
plus/min uren, diverse vakantie saldi en compensatie uren;

Roosters:
beschikbaarheid, school-, basis-en werkroosters;

Voorkeuren:
taal en communicatiemedium.

Doeleinden

Voornoemde gegevens worden geregistreerd om de juiste registratie van de gewerkte uren en eventuele verlof-en afwezigheden te verkrijgen, om juiste informatie te kunnen verstrekken zodat correcte, volledige en tijdige betaling kan worden bereikt.

Delen met derden

De door u verstrekte gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is voor het operationele proces van uw (voormalige) werkgever. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verwerken van betalingen.

Cookies

MANUS+ registreert cookies alleen om inloggen gemakkelijker te maken. Als bij het inloggen het vakje ” herinner me” is aangevinkt, blijft deze cookie gedurende 14 dagen staan. Informatie die tijdens een sessie wordt opgeslagen, wordt verwijderd zodra de sessie is gesloten.

Bescherming en bewaren

MSE heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. MSE zorgt ervoor dat alleen de vereiste personen toegang hebben tot informatie, dat toegang tot informatie beperkt is en dat de veiligheidsvoorzorgen regelmatig door een geregistreerde auditor worden gecontroleerd.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of portals van derden die door middel van links of single-sign-on verbonden zijn met de website of app van MSE. MSE kan niet garanderen dat deze websites uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Lees voor het gebruik van de betreffende website of portal altijd het privacybeleid van deze website of portal voor meer informatie over hoe deze partij met uw gegevens omgaat.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website van MSE. Het is daarom aan te raden om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. U kunt er echter zeker van zijn dat uw persoonlijke gegevens nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt dan waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

Inzien en wijzigen van uw persoonlijke gegevens

Als u een account hebt, kunt u inloggen om uw persoonlijke gegevens te bekijken en een verzoek in te dienen om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Klachten

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Of u hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde privacyfunctionaris van uw bedrijf of de aangewezen overheidsinstantie in uw land.