Disclaimer

De informatie opwww.manus.plusis louter ter algemene informatie. ManusPlus Software Europe B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Service.

ManusPlus Software Europe B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, directe, indirecte, gevolgschade of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in het kader van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. ManusPlus Software Europe B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aanvullingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service aan te brengen.

Externe links disclaimer

www.manus.plus kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze gelieerd zijn aan ManusPlus Software Europe B.V. Houd er rekening mee dat ManusPlus Software Europe B.V. de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites niet garandeert.