FIT FOR FREE/SPORTCITY

SPORTCLUBS OPEN, MANUSPLUS FULLY OPERATIONAL

After a short, intensive time of implementation at Fit for Free/ SportCity, the ManusPlus WorkForce Management CloudSuite was implemented on January 1st.

Both sides have worked so hard to make this succesful….

Thanks to the commitment of Fit for Free/ SportCity, the set-up phase went smoothly. However, due to the lockdown, we couldn’t really show both organizations what we are so good at: time registration, time evaluation…. ensuring that the right person is present in the right place for the right money with the aim of saving labor costs and productivity.

But now everything is different! Fortunately, the Fit for Free/ SportCity clubs have opened their doors again and working with ManusPlus is fully operational!

The added value of ManusPlus has been proven in practice: transparant Headcount Management through efficient personnel planning & correct time registration.

That is precisely why we want to put the Fit for Free/ SportCity project team in the spotlight. We thank them, and in particular Lenneke Speekenbrink, for their enthusiastic, driven commitment and look forward to a successful collaboration!

Are you also interested in what our WorkForce Management CloudSuite can do for your organization? Please click here for more information.

SPORTCLUBS OPEN, MANUSPLUS VOLLEDIG OPERATIONEEL

Na een korte, intensieve implementatietijd bij Fit for Free/ SportCity is de ManusPlus WorkForce Management CloudSuite op 1 januari geïmplementeerd.

Wat is er door beide partijen hard gewerkt om dit succesvol te laten verlopen….

Dankzij de commitment van Fit for Free/ SportCity verliep de inrichtingsperiode voorspoedig. Echter, door de lockdown konden we nog niet echt aan beide organisaties laten zien waar we zo goed in zijn: tijdsregistratie, tijd evaluatie…. zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats tegen het juiste geld aanwezig is met als doel loonkostenbesparing en productiviteit.

Maar nu is alles anders! Gelukkig hebben ook de clubs van Fit for Free/ SportCity de deuren weer mogen openen en is het werken met ManusPlus volledig operationeel!

In de praktijk wordt nu de toegevoegde waarde van ManusPlus bewezen: transparante Headcount Management door efficiënte personeelsplanning & correcte tijdsregistratie.

Juist daarom willen we het projectteam van Fit for Free/ SportCity toch even in het zonnetje zetten. We bedanken hen, en in het bijzonder Lenneke Speekenbrink, voor hun enthousiaste, gedreven inzet en verheugen ons op een succesvolle samenwerking!

Ben je ook benieuwd wat onze WorkForce Management CloudSuite voor jouw organisatie kan doen? Klik hier voor meer informatie

Back to overview

Get Started

    nl_NL