Service Level Agreement

De waarde van overleg

Eén van de documenten die Manus Software Europe BV hanteert in samenwerking met haar klanten, is de zogenaamde SLA, het Service Level Agreement. Het tactische en strategische overleg is daar een klein maar niet onbelangrijk onderdeel van. Vandaag willen we toelichten waarom wij dat zo belangrijk vinden in de samenwerking.

Het tactische overleg vind plaats met een onderling overeengekomen frequentie. Doel is het bespreken en overeenkomen van procesverbeteringen en het kenbaar maken van veranderingen in de organisatie bij onze klanten of bij onszelf. Per kwartaal wordt er gerapporteerd door middel van het beschikbaar stellen van een Service Level Report (SLR). Indien de KPI twee keer achter elkaar niet wordt gerealiseerd, zal er gezamenlijk een maatregel getroffen worden om dit alnog te halen. Zo houden we afspraken met elkaar scherp wat ten goede komt in de samenwerking. 

Het strategische overleg vindt in principe eenmaal per jaar plaats. Doel is het bespreken van ingrijpende wijzigingen in de CAO, de wet, de ManusPlus WorkForce Management CloudSuite, de wederzijdse bedrijfsvoeringen andere zaken van stratetische aard. Dit overleg vindt altijd plaats op directieniveau.

Algemene doel van de overlegvormen is de samenwerking te blijven verbeteren en een mogelijke optimalisatie te gaan realiseren in de nabije toekomst op basis van actuele behoeftes. Manus Software Europe wil graag de Return on Investment (ROI) realiseren bij al haar klanten. De business case bewaken. 

Los van deze overlegvormen zorgt Sales ook voor een informeel Periodiek Overleg met haar belangrijkste contactpersonen om lopende zaken te evalueren en "de lijn" in relatie strak te houden. 

Wil je ook overleg ervaren met Manus Software of ben je nieuwsgierig geworden naar onze ManusPlus WorkForce Management oplossing? Neem dan contact met ons op via sales@manus.plus of bel +31 78 612 81 61.

Terug naar het overzicht
Service Level Agreement