ManusPlus Workforce Management Logo

WE ARE MANUSPLUS

WE WOULD LIKE TO INTRODUCE TO YOU….

Who are you and where are you from?

My name is Harry Schmitz, I am now 68 years old and have been living in Tilburg since 1971. However, I was born in Munstergeleen (Sittard).

What do you really enjoy?

I enjoy my work and hobbies. Because I have work that I enjoy doing, it has never been a punishment for me. I am also active in swimming; I swim myself and I am also active as a coach in competitive swimming. I do all that with great pleasure.

What is your position within Manus Software Europe BV?

I am a consultant, and I am involved in implementations.

What characteristics have served you most in your position? 

My analytical skills, in particular the ability to solve complex problems by breaking them into smaller sub-problems, which are easier to oversee.

You have been involved in many complex projects. Which project are you most proud of?

I think it’s hard to pinpoint that, there are a lot of them. Looking at it all, I think I should probably be most proud of the implementation at Intergamma.

What do you think is the added value of ManusPlus for an organization?

With these software solutions, an organization can budget, plan, realize and monitor the deployment of personnel in a responsible manner. The software can very well support both complex organizations and international organizations.

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Mijn naam is Harry Schmitz, ben inmiddels 68 jaar en woon al vanaf 1971 in Tilburg. Ik ben echter geboren in Munstergeleen (Sittard).

Waar kun je echt van genieten?

Ik kan van mijn werk en hobby’s genieten. Omdat ik werk heb dat ik graag doe, is werken nooit een straf voor mij geweest. Verder ben ik actief in het zwemmen, ik zwem zelf en ben tevens actief als coach in het wedstrijdzwemmen. Ook dat doe ik allemaal met veel plezier.

Wat voor functie heb je binnen Manus Software Europe BV?

Ik ben consultant en hou me bezig met implementaties.

Welke eigenschappen zijn je het meest van pas gekomen bij je functie?

Mijn analytisch vermogen, met name de vaardigheid om complexe problemen op te lossen door deze op te splitsen in kleinere deelproblemen, die beter te overzien zijn.

Je hebt veel complexe projecten gedaan. Op welk project ben je het meest trots?

Ik denk dat het moeilijk is om dat aan te geven, het zijn er echt veel. Als ik alles overzie denk ik dat ik waarschijnlijk het meest trots moet zijn op de implementatie bij Intergamma.

Waarin zit volgens jou de toegevoegde waarde van ManusPlus voor een organisatie?

Een organisatie kan met deze software-oplossingen op een verantwoordelijke manier de inzet van personeel budgetteren, plannen, realiseren en bewaken. De software kan zowel complexe als internationale organisaties daarbij zeer goed ondersteunen.

Back to overview