ManusPlus Workforce Management Logo

MANUSPLUS POLL

DO YOU HAVE A GOOD OVERVIEW OF YOUR TIME REGISTRATION AND CAN YOU MANAGE IT ACCORDINGLY?

For some companies, Workforce Management is a concept that is not seen as added value. The use of the correct time registration combined with legislation and regulations, collective labor agreement and your personnel manual helps you with the correct processing of wages.

Forcasting, budgeting, planning, scheduling, registering, processing, monitoring; in short everything needed to get the right employee at the right place for the right price, provide an accurate pay slip and deliver optimum productivity. One software suite, one installation, multiple languages, multiple legislations, multiple sets of business rules. Global performance in localized solution.

Using workforce management software, such as our ManusPlus WorkForce Management CloudSuite, will help you with this process from time to money, can save you 3% to 7% on your labor costs and avoid wasting time and therefor money.

Please check our LinkedIn page and let us know how you manage your workforce.

 

HEB JIJ EEN GOED OVERZICHT VAN UW TIJDSREGISTRATIE EN KUN JE DEZE DIENOVEREENKOMSTIG BEHEREN?

Voor sommige bedrijven is Workforce Management een concept dat niet als meerwaarde wordt gezien. Het gebruik van de juiste tijdsregistratie in combinatie met wet- en regelgeving, cao en je personeelshandboek helpt je bij het correct verwerken van de lonen.

Forecasting, budgettering, planning, roostering, registratie, verwerking, monitoring; kortom alles wat nodig is om de juiste medewerker op de juiste plek te krijgen voor de juiste prijs, een nauwkeurige loonstrook te bezorgen en een optimale producitiviteit te leveren. Eén software suite, één installatie, meerdere talen, meerdere wetgevingen, meerdere sets bedrijfsregels. Wereldwijde prestaties in één gelokaliseerde oplossing.

Het gebruik van software voor personeelsbeheer, zoals onze ManusPlus WorkForce Management CloudSuite, helpt u van tijd tot geld bij dit proces, bespaart u 3% tot 7% op uw loonkosten en voorkomt verspilling van tijd en dus geld.

Check onze LinkedIn pagina en laat ons weten hoe jij je de tijdsregistratie van je personeel beheert.

Back to overview

Get Started

    en_US