ManusPlus Workforce Management Logo

CORONA UPDATE

CORONA UPDATE

Manus  Software Europe B.V. has taken contingency measures in order to ensure the continuity of support and projects. These measures will be in effect until April 6th, 2020. Any updates due to changes in governmental policies will be communicated.

Measures at the moment consist of:

 • Board presence at the office will be alternating;
 • We are available by phone but if you can’t reach us immediately please send us an email;
 • First and second line support will be manned as usual (Please be aware that support response might be a little slower than usual);
 • A separate communication concerning the usage of clock terminals is available;
 • The administration of absence hours due to Corona can be implemented upon request;
 • All appointments will be confirmed and can be handled via video conferencing.

If you have any other questions or concerns, please don’t hesitate to contact us via the normal channels.

 

CORONA UPDATE

Manus Software Europe B.V. heeft noodmaatregelen genomen om de continuïteit van ondersteuning en projecten te waarborgen. Deze maatregelen zijn van kracht tot 6 april 2020. Alle updates als gevolg van wijzigingen in het overheidsbeleid zullen worden meegedeeld.

Maatregelen bestaan momenteel uit:

 • Aanwezigheid directie/management wisselt af;
 • Wij zijn telefonisch bereikbaar maar mocht u ons niet direct kunnen bereiken verzoeken wij u een mail te sturen;
 • De eerstelijns- en tweedelijnsondersteuning wordt normaal bemand (houdt er rekening mee dat de respons op de ondersteuning mogelijk iets langzamer is dan normaal);
 • Er is een aparte communicatie over het gebruik van klokterminals beschikbaar;
 • De administratie van afwezigheidsuren als gevolg van Corona kunnen op verzoek worden geïmplementeerd;
 • Alle afspraken worden bevestigd en kunnen worden afgehandeld via videoconferenties.

Als u nog andere vragen en/of opmerkingen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via de normale kanalen.

Back to overview

Get Started

  en_US