THE EVOLUTION OF WORKFORCE MANAGEMENT

MANUS SOFTWARE EUROPE WAS FOUNDED 33 YEARS AGO

Before the concept of Gestion des effectifs even existed, the ManusPlus software solution was already fully engaged in 1988 with gaining insight into people and controlling the hours over them. Completely automated.

The Retail sector was immediately convinced of the solution. Partly because of the complexity in the organization. Multiple branches, different contract types, the various surcharges, the reliable payroll emissions, and the need for reporting to continue to optimize the processes, were all elements that made Retail decide to collaborate with Manus.

Now, in 2021, the ManusPlus software has gone through an enormous development and we serve more and more different branches. Distribution, Leisure, Catering, Hospitality and Logistics are fast-growing branches throughout Europe for Manus, but the Manufacturing Industry is also increasingly interested in our expertise.  And we are proud of that!

Within the ManusPlus software solution you can plan as well as possible, prevent, control, and optimize under- or over-staffing, discover the talents of employees and much, much more.

The right person in the right place, at the right time for the right money.

We combat waste.

Are you also interested in our ManusPlus WorkForce Management CloudSuite? Please click here.

 

DE OORSPRONG VAN MANUS SOFTWARE EUROPE IS 33 JAAR GELEDEN

Zonder dat het begrip Workforce Management überhaupt bestond was de ManusPlus oplossing in 1988 al volop bezig met het inzicht krijgen in mensen en de controle over de uren daarover. Volledig geautomatiseerd.

De Retail branche was meteen overtuigd van de oplossing. Mede vanwege de complexiteit in de organisatie. Meerdere vestigingen, verschillende contractvormen, de diverse toeslagen, de betrouwbare payroll uitstoot en de rapportage behoefte om de processen te blijven optimaliseren, waardoor de Retail heeft besloten met Manus te gaan samenwerken.

Nu, anno 2021, is de ManusPlus software enorm doorontwikkeld en bedienen we steeds meer verschillende branches. Distributie, Leisure, Catering, Hospitality en Logistiek zijn sterk groeiende branches in geheel Europa voor Manus maar ook de Industrie is steeds meer geïnteresseerd in onze expertise. En daar zijn we allemaal enorm trots op!

Met de ManusPlus software oplossing kun je  onder andere zo goed mogelijk plannen, onder- of overbezetting voorkomen, controleren en optimaliseren, talenten van medewerkers ontdekken en nog veel, veel meer.

De juiste persoon op de juiste plaats, op het juiste moment tegen het juiste geld.

Wij gaan verspillen tegen.

Ben je geïnteresseerd in onze WorkForce Management CloudSuite? Klik dan hier.

Back to overview

Commencer

    fr_FR