CHECKS & WARNINGS

THE RIGHT PERSON, FOR THE RIGHT MONEY IN THE RIGHT PLACE

As colleague Nathalie Fortuin already mentioned in her interview last week, Manus Software Europe provides 33 years of WFM experience in organizational and process knowledge to its (potential) national and international customers. We do this through our WorkForce Management CloudSuite software solution ManusPlus that has already more than proven itself. We support companies/organizations to deal more efficiently and effectively with their workforce, which saves substantial labor costs.

The right person, for the right money in the right place in the organization.

One of the unique mechanisms in the ManusPlus software are the “Checks & Warnings”. By means of the proper, tailor-made, setting of this functionality, optimal control per person, department, location, cost center, etc. is possible.

This is how we create managing by exception. Gain insight when exceptions occur. You get to see what is not going well in the workflow and you can adjust accordingly, based on your own wishes.

This also saves time!

We are happy to help you as an existing customer or new customer with all information about this. Send us a message at sales@manus.plus and we will contact you.

 

DE JUISTE PERSOON, TEGEN HET JUISTE GELD OP DE JUISTE PLEK

Zoals collega Nathalie Fortuin vorige week in haar interview aangaf, levert Manus Software Europe BV een 33-jarige WFM-ervaring in organisatie- en proceskennis aan haar (potentiële) nationale en internationale klanten. Dit doen we middels onze WorkForce Management CloudSuite software-oplossing ManusPlus die zich al ruimschoots heeft bewezen. We ondersteunen bedrijven/organisaties om efficiënter en effectiever met hun workforce om te gaan waarmee substantiële loonkosten kunnen worden bespaard.

De juiste persoon, tegen het juiste geld op de juiste plek in de organisatie.

Een van de unieke mechanismes in de ManusPlus software zijn de “Checks & Warnings”. Door middel van het goed, op maat, instellen van deze functionaliteit is er optimale sturing per persoon, afdeling, vestiging, kostenplaats etc. mogelijk.

Daarmee creëren we het managen by exeption. Inzicht krijgen als er zich uitzonderingen voordoen. Je krijgt te zien wat er niet goed gaat in de workflow en kunt daar, gericht op je eigen wensen, op sturen.

Ook dit bespaart tijd!

Graag helpen wij u als bestaande klant of nieuwe klant met alle informatie hierover. Stuur ons een bericht via sales@manus.plus en we nemen contact met u op.

Back to overview

Commencer

    fr_FR