We are ManusPlus

We would like to introduce to you....

Who are you?

Nathalie Fortuin, 52 years old, born in Rotterdam and raised in Zwijndrecht. I have 1 son and have been living with my partner in Uden for 2 years now. 

What is your role at Manus Software Europe BV?

I started out 12,5 years ago as Sales Support but have since gone through various positions. In my current role as "Projectdesk" my tasks are diverse and ranging from managing the agendas of all colleagues, marketing and hostess to booking flights and hotels. Because of this role I deal with all departments within Manus and that is what I really like.

Has much changed over the years?

Of course! When I joined, the number of colleagues was a third of the current workforce, we were in a small office, and I was working almost exclusively with men. We have now moved office twice, and I have gained a huge number of colleagues, many of whom are female. It is noticeable that there is hardly any turnover and that shows the atmosphere within the organization. 

In addition, we still have many customers from that time, but over the years many new names have been added. I really enjoy walking through a shopping street and realize that a large part of those stores work with ManusPlus. 

What are you proud of?

The fact that we have grown so much. Our WorkForce Management CloudSuite ManusPlus had undergone an enormous development. The functionality has been expanded. 

We are no longer a software company but more of a service company that supports organizations to use their workforce more efficiently an effectively so that can save on labor costs.

Do you have a nice message for those reading the interview?

I can only say.... if you don't use ManusPlus yet, please contact us to see what we can do for your organization. If you alreay use ManusPlus, it might be a good idea to look at an optimization. Times change and with a best practice optimazation of your set, it may be more profitable than you think. 

Don't waste your time and therefor money and give us a call at +31 6 102 54 094 or click here!

 

Wie ben je? 

Nathalie Fortuin, 52 jaar, geboren in Rotterdam en opgegroeid in Zwijndrecht. Ik heb 1 zoon en woon sinds 2 jaar samen in Uden. 

Wat is je rol bij Manus Software Europe BV?

Ik ben 12,5 jaar geleden begonnen als Sales Support maar heb inmiddels verschillende functies doorlopen. In mijn huidige rol als "Projectdesk" zijn mijn taken divers en uitlopend van het beheer van de agenda's van alle collega's, marketing en gastvrouw tot het boeken van vluchten en hotels. Door deze rol heb ik te maken met alle afdelingen binnen Manus en juist dat vind ik erg leuk. 

Is er door de jaren veel veranderd?

Uiteraard! Bij mijn indiensttreding was het personeelsbestand een derde van de huidige bezetting, zaten we in een klein kantoor en werkte ik met bijna alleen mannen. Inmiddels zijn we twee keer verhuisd en heb ik er een enorm aantal collega's bijgekregen waarvan een groot deel vrouwelijke. Het valt op dat er amper verloop is en dat tekent de sfeer binnen de organisatie. 

Daarnaast hebben we nog veel klanten uit die tijd maar door de jaren heen zijn er heel veel klinkende namen bijgekomen. Ik vind het altijd enorm leuk als ik door een winkelstraat loop en me realiseer dat een groot deel van die winkels werken met ManusPlus. 

Waar ben je trots op?

Op het feit dat we zo ontzettend gegroeid zijn. Onze WorkForce Management CloudSuite ManusPlus heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De functionaliteit is ontzettend uitgebreid. 

We zijn niet echt meer een software bedrijf maar meer een dienstverlenend bedrijf dat organisaties ondersteunt om efficiënter en effectiever met hun workforce om te gaan zodat zij kunnen besparen op loonkosten. 

Heb je nog een leuke boodschap voor degene die dit interview lezen?

Ik kan alleen maar zeggen..... gebruik je nog geen ManusPlus neem dan contact op met ons om te kijken wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. Maak je wel al gebruik van ManusPlus, dan is het misschien een goed idee om eens te kijken naar een optimalisatie. Tijden veranderen en een optimalisatie van de inrichting op basis van best practice kan misschien meer opleveren dan je denkt. 

Verspil geen tijd en daarmee geld en bel ons, +31 6 102 54 094 of klik hier!

Back to overview
We are ManusPlus