ICT & Logistics Fair

Collaboration Manus Software, Softbrick & Navitrans

As communicated recently, Manus Software Europe has become part of the Valsoft Corporation.

"I am very pleased that Manus has become part of the Valsoft/Aspire group," said Jan-Willem van Riet, co-owner and CEO of Manus Software & Services Holding BV. "During the purchase process, they showed their commitment and expertise in software development and implementation."

With this latest acquisition, Manus Software Europe becomes the second Workforce Management company to join Aspire Software, an operating group of Valsoft Corporation. Together with the Workforce Management solution, Softbrick, which was previously incorporated by Aspire.

Thanks to the entry into Aspire Software, Manus will now have the opportunity not only to further strengthen its presence in the European market, but to expand globally. Forces are merged, knowledge is expanded. Synergy is sought between the different software solutions within the Valsoft/Aspire group.

Next week, on November 10 and 11, an ICT&Logistics fair will be organized in the Jaarbeurs in Utrecht, where a company purchased by Valsoft will also be present. Navitrans supplies and provides logistics software and business solutions for logistics service providers: logistics, transport, warehousing and forwarding.

At the invitation of Navitrans, Manus Software Europe and Softbrick will be present to explain why a Workforce Management solution is indispensable in a distribution or logistics service.

The right person, in the right place, for the right money with the right competence. We can take care of that. Take advantage of our offer to inform you without obligation during these 2 days.

We look forward to working with Navitrans.

More info? Send a message to:

sales@manus.plus

www.ict-en-logistiek.nl/en/

 

Samenwerking Manus Software, Softbrick & Navitrans

Zoals recentelijk is gecommuniceerd is Manus Software Europe onderdeel geworden van de Valsoft Corporation.

"Ik ben bijzonder blij dat Manus deel is geworden van de Valsoft/Aspire-groep," zei Jan-Willem van Riet onlangs, mede-eigenaar en CEO van Manus Software & Services Holding BV. "Al tijdens het aankoopproces toonden ze zich betrokken en deskundig op het gebied van softwareontwikkeling en implementatie."

Met deze laatste aankoop wordt Manus Software Europe de tweede onderneming in Workforce Management die toetreedt tot Aspire Software, een operationele groep van Valsoft Corporation. Samen met de al eerder door Aspire ingelijfde Workforce Management oplossing, Softbrick.

Dankzij de toetreding tot Aspire Software zal Manus nu de kans krijgen om niet enkel de aanwezigheid op de Europese markt verder te versterken, maar om globaal uit te breiden. Krachten worden samengevoegd, kennis wordt uitgebreid. Synergie wordt gezocht tussen de verschillende software-oplossingen binnen de Valsoft/Aspire groep.

Komende week, op 10 en 11 november wordt er een ICT&Logistiek beurs georganiseerd in de Jaarbeurs te Utrecht waarbij ook een door Valsoft aangekocht bedrijf aanwezig zal zijn. Navitrans levert en verzorgt logistieke software en bedrijfsoplossingen voor logistieke dienstverleners: logistiek, transport, warehousing en forwarding.

Op uitnodiging van Navitrans zullen Manus Software Europe en Softbrick aanwezig zijn om toe te lichten waarom een Workforce Management oplossing in een distributie of logistieke dienstverlening onmisbaar zijn.

De juiste persoon, op de juiste plaats, tegen het juiste geld met de juiste competentie. Daarvoor kunnen wij zorgen. Maak gebruik van ons aanbod om u tijdens deze 2 dagen geheel vrijblijvend te laten informeren.      

Wij verheugen ons op de samenwerking met Navitrans.

Meer info? Stuur een bericht naar:

sales@manus.plus

www.ict-en-logistiek.nl/

 

 

Back to overview
ICT & Logistics Fair